YoungHorse.dk v. Christina Young

 
Speciale i fysisk optimering af eliteheste - via behandling med CY- Teknikken

For optimal succes er behandlingsforløbet inddelt i 5 hovedopgaver:


DEL 1:
Hestens første besøg hos YoungHorse.dk foregår således:
Konsultation, hvor ekvipagen observeres og/eller filmes under opsadling, samt under en forkortet trænings-session eller longering. 


Grunden til, at hesten filmes under longering eller under rytter er, at jeg efterfølgende også kan nærstudere større eller mindre detaljer, som kan have stor betydning for hestens fremtidige behandlingsplan.


Filmdelen af ekvipagen under let træning er særligt vigtig da hestens STØRSTE enkelt påvirkning kommer direkte fra rytteren.


Nogle ryttere kan blive lidt nervøse når der filmes men det går hurtigt over da jeg sørger for en hyggelig og rar stemning for alle,-uanset niveau og ridekundskaber.


For mig handler det ikke om, hvordan ekvipagen ser ud men 100% om hvordan hestens krop bliver påvirket og hvordan jeg så kan hjælpe ekvipagen godt videre med større succes i deres daglige træning.


Da jeg i sin tid indførte dette ride-film-tiltag har det med det samme givet stor bonus for rytter og hest. Der bliver sat fokus på detaljer som rytteren selv har mulighed for, at ændre med det samme.


Det kan f.eks være at blive mere bevidst om egen rytterskævhed, der ikke er blevet opdaget,- ej heller af ekvipagens træner. Jeg ser ofte dette uanset om rytter er landsholdsrytter eller fritidsrytter. 


Det kan være ubalance i sadel som kun bliver rigtigt tydeligt når rytteren sidder i sadlen. Sadlen kan også være placeret forkert på hesten og som oftest ligges den for langt frem og derved laver stor ballade ned i forparten (låste skuldre mv).

Det kan være et hovedtøj/bid, der ikke er optimalt for hesten... osv osv.


Når vi får ændret selv de små "nemme" ting, så har vi allerede hjulpet hesten med, at få det markant bedre.

Ligeledes undgår vi lange behandlingsforløb, hvor der hele tiden sker uforklarlige tilbagefald pga negative påvirkninger som ellers hurtigt kunne være spottet. 


Når hestens dagligdag ikke påvirkes negativt af ubalanceret udstyr og rytter vil hesten stødt og roligt blive et stærkere, smidige og sundere individ, der kan præstere sit bedste. Til stor glæde for alle og ikke mindst for ejers pengepung.
DEL 2:

Oprettelse af detaljeret journal med alle hestens stamoplysninger.
Journalen indeholder blandt andet hestens livshistorie, nuværende træningsniveau, oplysninger om hvilke fagfolk, der dagligt er tilknyttet mv. Dertil tilføjes ganganalysen af hest, vurdering af sadel og rytterpåvirkning mv som er observeret under del 1.


DEL 3:
Selve behandlingen udføres.

CY-Teknikken er en behandlingsform, der løsgøre muskler, bindevæv, led og skelet. Fokus er, at få alle kropsdele til at arbejde sammen igen så skader samt tilbagefald undgås og hestens krop bliver afbalanceret og stabil. 

Under behandlingen noteres, der løbende i journalen således, at jeg får alle detaljer med ifht de fund jeg gør undervejs.


DEL 4:

Samtale og vejledning omkring det videre behandlingsforløb og hvilke tiltag ejer selv skal få bragt i orden.
Eksempelvis tandtjek, sadeltjek mv og tiltag ifht den videre træning.


Forudsætningerne for, at komme godt i mål med behandlings-processen er, at vi - du og jeg,- samarbejder efter et fælles ønske om et godt stabilt resultat.


DEL 5:

Efter hest og rytter har forladt YoungHorse matriklen vil jeg gennemgå video og foto-materialet samt nedskrive alle detaljer i journalen. Video og foto-materiale samt journal sendes efterfølgende til ejer.